פתח שירות נגד מים

טכנולוגיה חדשנית המאפשרת ציפוי פתח השירות בחומר

מבודד האוטם את הפתח באופן מלא למים וכך מתאפשרת התקנה
של הפתח במקומות הרגישים ללחות או העלולים לקבל רטיבות ללא
חשש מפגיעה בפתח השירות .

-ניתן לבצע את האטימה בכל דגמי האלומיניום של פתחי השירות.

לכל פתחי השירות

X

Right Click

No right click